ZAPRASZA:

Poniedziałek: nieczynna
Wtorek:          9.50 - 11.45 
Środa:             8.00 - 11.25
Czwartek:       7.30 - 11.25
Piątek:            10.45 - 12.30

Dokładnie nie wiadomo, czy biblioteka już istniała w pierwszych latach funkcjonowania  szkoły / ok.1908r./. Pierwszy wpis do Księgi Inwentarzowej  zanotowano 1.IX.1946 r. Od tego czasu dość systematycznie były wpisywane książki , chociaż wzmianka  o istnieniu biblioteki składającej się z dwóch pomieszczeń pochodzi wg kroniki z roku szkolnego 1962/63. Obecnie nauczyciel - bibliotekarz, oprócz tradycyjnej pracy biblioteczno-technicznej, prowadzi szereg zajęć dydaktyczno-wychowawczych (realizując program wychowawczo-dydaktyczny  szkoły). Organizuje konkursy, przygotowują tematyczne gazetki i  wystawki, uczestniczy w różnorodnych akcjach i imprezach szkolnych. Na co dzień współpracuje  z nauczycielami,  bibliotekami z innych szkół. Prezentuje  zbiory biblioteczne oraz podpowiada, jak najefektywniej je wykorzystywać. Zbiory i czytelnictwo popularyzuje  poprzez wystawy, imprezy czytelnicze: pasowanie na czytelnika, konkursy klasowe i szkolne.

Wypożyczalnia
Wypożyczalnia to przestronne pomieszczenie z wolnym dostępem do półek.

Czytelnia
Czytelnia to sala z 10 miejscami czytelniczymi, 4 komputerami z dostępem do Internetu, bogatym księgozbiorem podręcznym i czasopismami. Znajduje się tutaj literatura fachowa dla nauczycieli i rodziców (metodyczna, pedagogiczna i psychologiczna). W czytelni można odrobić pracę domową i przygotować się do lekcji, korzystając z czasopism, słowników i encyklopedii.

Zbiory
W naszej bibliotece znajdziecie wiele interesujących książek z literatury pięknej i popularnonaukowej.
Czytelnikom oferujemy:
• księgozbiór liczący około 10 tys. woluminów 
• zbiór 75  kaset wideo, 80 płyt CD/DVD, 15 encyklopedii i programów multimedialnych 
• czasopisma dla uczniów i nauczycieli 
• dokumenty wewnątrzszkolne (Statut, Program Wychowawczy, Szczegółowy Plan Rozwoju, Wewnątrzszkolny System Oceniania) 
• bogaty zbiór materiałów repertuarowych na różne uroczystości szkolne.

Multimedialne Centrum Informacyjne
W 2007 roku, w ramach realizacji projektu Ministerstwa Edukacji i Nauki: Multimedialne Centrum Informacji w Bibliotekach Szkolnych i Pedagogicznych, współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego, otrzymaliśmy cztery nowe komputery z monitorami i sieciowe urządzenie wielofunkcyjne (skaner, drukarka i kopiarka) wraz z edukacyjnym oprogramowaniem multimedialnym. Centrum posiada dostęp do Internetu monitorowany przez program Cenzor, który blokuje dostęp do stron niebezpiecznych dla dzieci i młodzieży. Multimedialne Centrum Informacyjne służy uczniom, nauczycielom i innym pracownikom szkoły jako źródło wiedzy i informacji. Jest multimedialną pracownią, uczestniczącą w przygotowaniu uczniów do samokształcenia, w tym do korzystania z różnych źródeł informacji. Uczniowie mogą poszukiwać w Internecie lub w encyklopediach multimedialnych informacji potrzebnych do lekcji oraz rozwijania własnych zainteresowań. Mogą też tworzyć własne dokumenty i prezentacje oraz korzystać z dostępnych w bibliotece programów edukacyjnych i innych materiałów medialnych.

Regulamin biblioteki: 

 1. Z księgozbioru bibliotecznego mogą korzystać uczniowie, nauczyciele, pracownicy szkoły i rodzice i absolwenci.
 2. Książki można wypożyczać tylko na swoja kartę.
 3. Jednorazowo z biblioteki można wypożyczyć nie więcej niż dwie książki.
 4. Wypożyczoną książkę należy zwrócić w terminie do dwóch tygodni. Po upływie tego czasu można przedłużyć termin jej zwrotu o tydzień.
 5. Uczniowie mogą korzystać przez cały rok z wypożyczonych podręczników.
 6. Pod koniec roku szkolnego wszystkie książki powinny być zwrócone do biblioteki w wyznaczonym terminie.
 7. Zauważone zniszczenia należy niezwłocznie zgłaszać bibliotekarzowi.
 8. W razie zniszczenia lub zgubienia należy ją odkupić lub zapłacić równowartość /po uzgodnieniu z nauczycielem bibliotekarzem/.
 9. Zbiory z księgozbioru podręcznego /słowniki, encyklopedie/ dostępne są w czytelni.
 10. W sytuacjach szczególnych i na określonych zasadach nauczyciel bibliotekarz może wypożyczyć książki z księgozbioru podręcznego.
 11. Książki należy szanować.
 12. W wypożyczalni i czytelni należy zachowywać się cicho i kulturalnie.

Opiekun biblioteki i czytelni: mgr  Beata Sularz