Logopeda szkolny – mgr Agnieszka Hajdyła- neurologopeda, oligofrenopedagog.

Godziny pracy logopedy :

- wtorek: 8.00 - 15.00

- czwartek: 8.00 - 15.00

Jedną z form pomocy psychologiczno-pedagogicznej szkoły są ZAJĘCIA LOGOPEDYCZNE.

Na logoterapię mogą uczęszczać uczniowie Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół  w Chabówce.

Uczniowie kwalifikowani są na zajęcia na podstawie badań przesiewowych i diagnozy logopedycznej  lub wskazań Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

Zajęcia logopedyczne obejmują:

-terapię wad i zaburzeń wymowy,

-zaburzenia i opóźnienia rozwoju komunikacji językowej,

-oligofazję,

-afazję rozwojową

-zaburzenia płynności mowy,

-specyficzne trudności w nauce czytania i pisania.

Zajęcia prowadzone są na terenie szkoły w przystosowanej do zajęć sali, indywidualnie lub w kilkuosobowych grupach.

Gabinet logopedyczny wyposażony jest w potrzebne pomoce dydaktyczne. Uczniowie mogą też korzystać z logopedycznych i edukacyjnych programów komputerowych.