Podstawowe informacje o naszej szkole w roku szkolnym 2020/21.

 •  Nazwa: Szkoła Podstawowa  w Chabówce.
 •  Patron Szkoły: Władysław Orkan.
 •  Siedziba: 34 - 720 CHABÓWKA 232
 •  Ilość oddziałów: 10
 •  Liczba uczniów: 172.
 •  Nauka w godzinach: 8.00 - 15.00
 •  Pomieszczenia szkolne: sale lekcyjne - 10, pracowania informatyczna - 1, salka gimnastyczna - 1, biblioteka z czytelnią - 1, świetlica - 1,
 •  Obiekty szkolne: sala gimnastyczna ( w budowie)
 •  Dyrektor Szkoły : Lucjan Kapera
 •  Przyjmowanie stron: Uczniowie codziennie 11.30 - 11.45, Rodzice: środy 8.00 - 14.30
 •  Kontakt: tel. sekr. 018 26 77 552
 •  E-mail: