Rada Rodziców w roku szkolnym 2020/21

Przewodniczący: - Pan Paweł Wójciak
Skarbnik - Pani Marzena Dziwisz
Sekretarz - Pani Paulina Jabłońska
Komisja Rewizyjna:
Pani Ewa Jurzak
Pani Halina Cieplińska
 

Składka na fundusz Rady Rodziców – w wynosi 40,00 zł od rodziny na bieżący rok szkolny.

Nr konta bankowego - 57 8815 0002 0000 0018 4784 0001

Rada Rodziców Szkoły Podstawowej w Chabówce wspiera finansowo niektóre działania szkoły. Środki z funduszu Rady Rodziców przeznaczane są na:

 1. nagrody dla uczniów za bardzo dobre wyniki w nauce oraz za osiągnięcia sportowe i udział w konkursach i olimpiadach;
 2. wyjazdy uczniów na zawody i konkursy;
 3. zakup drobnych pomocy i materiałów.

  REGULAMIN RADY RODZICÓW 
  SPRAWOZDANIE RADY Z DZIAŁALNOŚCI W ROKU SZKOLNYM 2019/20

  SPRAWOZDANIE RADY Z DZIAŁALNOŚCI W ROKU SZKOLNYM 2018/19

  KONTAKT: