CZAS PRACY :

Poniedziałek:  10.40 - 15.00

Wtorek:           9.45 - 15.00

Środa:              8.45 - 15.00

Czwartek:        8.00 - 15.00

Piątek:             11.45 - 15.00

Świetlica szkolna jest miejscem, w którym dzieci mogą miło, przyjemnie i pożytecznie spędzić czas, po zakończeniu zajęć lekcyjnych, oczekując na rodziców.

Do świetlicy uczęszczają w większości dzieci z klas I-III, oraz uczniowie klas starszych.

Głównym celem działalności naszej świetlicy jest zapewnienie opieki w czasie wolnym od zajęć dydaktycznych, wdrażanie dzieci do aktywnego spędzania wolnego czasu poprzez rozwijanie różnorodnych zainteresowań.

Głównymi zadaniami świetlicy realizowanymi w ciągu całego roku szkolnego są:

·  właściwa organizacja czasu przed i po lekcjach,

·  kształtowanie nawyków kultury osobistej i współżycia w grupie,

·  rozwijanie zainteresowań oraz pogłębianie zdolności uczniów,

·  wdrażanie do samodzielnej pracy umysłowej,

·  udzielenie pomocy uczniom mającym trudności w nauce,

·  organizacja właściwego wypoczynku i kulturalnej rozrywki,

Dzieciom przebywającym w świetlicy oferuje się uczestnictwo w różnorodnych formach zajęć, między innymi:

·  zajęcia plastyczno manualne: rysowanie ołówkiem, kredkami, malowanie farbami, wycinanki, wyklejanki, itp.;

·  żywe słowo: recytacje, czytelnictwo, scenki dramowe;

·  zajęcia dydaktyczne: zabawy słowne, krzyżówki, rebusy, zgadywanki, zabawy matematyczne, doskonalenie czytania;

·  zajęcia rekreacyjno-ruchowe: zabawy ruchowe na świeżym powietrzu,

·  zajęcia z wykorzystaniem środków audiowizualnych: oglądanie programów edukacyjnych, bajek i programów dla dzieci;

Wychowawczynie świetlicy: mgr Joanna Macioł; mgr Beata Sularz;